Region Jämtland Härjedalen
zmittskyddet.se

Hiv finns mitt i bland oss

Årligen får cirka 500 personer diagnosen hiv i Sverige och några av dessa finns i vårt län. Ungefär hälften är smittade inom landet.
Flera personer smittas i samband med utlandsresa.

Här kan du läsa mer om hiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är gratis att göra ett hivtest och du kan testa dig anonymt. Testet kan visa på smitta redan 1 månad efter smittotillfället, men för att vara helt säker på att du inte blivit smittad görs alltid ett andra test.


HIV preexpositionsprofylax (PrEP)


Förebyggande behandling mot hivinfektion, så kallad preexpositionsprofylax, PrEP, rekommenderas i första hand till män som har sex med män på ett sådant sätt att de har en betydande risk för att smittas av hiv. PrEP ges i form av ett hivläkemedel (Truvada) som tas varje dag.

Insättning och uppföljning av PrEP sker tillsammans med andra åtgärder för att minska risken att smittas av hiv. Detta kan till exempel vara information om smittrisker, kondomanvändning, råd om riskminskning, stöd- och hjälp för drogavvänjning och kuratorskontakt.

Eventuell förskrivning av PrEP inom Region Jämtland Härjedalen sköts gemensamt av hud- och kön och infektionskliniken.

Infektionsmottagningen Östersunds sjukhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsmottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En mängd svarta personshiluetter på rad med en röd i mitten. Illustration.

Sidansvarig: Smittskyddsläkaren Region Jämtland Härjedalen, Tfn: 063-15 31 30           Logga in